Telewizja   Internet   Telefon
   Aktualności

  Telewizja kablowa

  Program Lokalny

  Reklama

  O TTUKST

    Zarząd TTUKST
    Historia telewizji


  KontaktSecured by NetCrushHistoria TTUKST - TV Lokalnej Trzcianka


1990
       Już w 1990 roku w ramach działania przy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej Rady Osiedlowej TVSat, na os. Słowackiego podjęto czynności związane z budową kablowej sieci telewizyjnej obejmującej bloki mieszkalne Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej.


1992
       Pracująca pod przewodnictwem p. Bogdana Kochnera Rada osiedlowa TVSat w 1992 roku przekształciła się w Komitet założycielski Towarzystwa, członkami Komitetu zostali: Bogdan Kochner, Tadeusz Kotanowicz, Janusz Schwerkolt, Jacek Wojciechowski, Grzegorz Wyrzykowski, Stanisław Kondarewicz, Ryszard Doczekała. Komitet założycielski przygotował statut Towarzystwa i doprowadził do zarejestrowania stowarzyszenia pod nazwą Trzcianeckie Towarzystwo Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej w Trzciance. Od tego momentu Towarzystwo uzyskało odrębną osobowość prawną.
       Również w 1992 roku rozpoczęto emisje własnego Programu Lokalnego.


1994
       Po przekroczeniu w roku 1994 liczby 1000 abonentów Towarzystwo przeprowadziło w 4 rejonach miasta wybory 50-ciu delegatów, którzy od 1995 roku reprezentują abonentów podczas Walnych Zgromadzeń Towarzystwa.
       Podczas Walnego Zgromadzenia w 1994 roku wybrano pierwszy Zarząd TTUKST w składzie: Tadeusz Kotanowicz - Prezes, Tadeusz Mańczak, Bożena Niedzwiecka, Paweł Kolendowicz, Leszek Grzelak. Wybrano też Radę Programową w składzie: Karolina Leśnicka, Antoni Birula, Jan Dolata, Wiktor Franczyszyn, Henryk Rogacki.
       W późniejszym terminie w skład Zarządu powołano Leszka Grzelaka, a w Radzie programowej p. Jana Dolatę i Henryka Rogackiego zastąpił Wiktor Sawaściuk i Włodzimierz Ignasiński. Od tego roku datuje się również nasza przynależność do ogólnopolskiego Związku Osiedlowych Sieci Telewizyjnych w Łodzi.


1995
       W 1995 roku zmieniono skład Zarządu i po rezygnacji p. Bożeny Niedzwieckiej i Pawła Kolendowicza do Zarządu weszli: Ryszard Doczekała i Adam Barczyszyn. Zarząd ten w zmienionym składzie działał do 2003 roku. W 1995 roku nasi abonenci opłacali składkę w wysokości 5 zł. miesięcznie.


1997
       Po decyzji Walnego Zgromadzenia w 1997 roku władze Towarzystwa sprawował Zarząd w składzie: Tadeusz Kotanowicz - Prezes, Ryszard Doczekała, Adam Barczyszyn, Tadeusz Mańczak i Wiktor Sawaściuk. W tym też roku Towarzystwo przystąpiło do Związku Telewizji Kablowych w Polsce z/s w Łodzi.


2000
       Rok 2000 przyniósł zmiany w składzie Zarządu gdzie p. Adama Barczyszyna zastąpiła p. Jadwiga Kaźmierczak. Towarzystwo w tym roku przekroczyło liczbę 2500 członków.


2003
       Na pięcioletnią kadencję, w czerwcu 2003 roku, wybrano nowe władze Towarzystwa. Do czerwca 2008 roku Zarząd reprezentowali: Paweł Kolendowicz - Prezes, Tadeusz Mańczak, Andrzej Cija, Mariusz Kukuś i Piotr Urbaniak. Pracą organu kontrolnego jakim jest Komisja rewizyjna od wielu lat kierował p. Bogdan Kochner, a jej członkami byli Jakub Urbańczyk i Andrzej Łączny.
       Rok 2003 to także wprowadzenie świadczenia nowej usługi w sieci TVSat. Za sprawą podjętej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową i TTUKST wspólnej decyzji, rozpoczęto w kablu TV podawanie sygnału internetowego.


2007
       W 4 lata później, we wrześniu 2007r. została uruchomiona kolejna usługa "w kablu". Spółdzielnia Mieszkaniowa za pośrednictwem łączy Trzcianeckiego Towarzystwa Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej rozpoczęła świadczenie usługi telefonicznej.
       W roku 2007 Trzcianeckie Towarzystwo Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej obchodziło uroczystość piętnastolecia. Liczba użytkowników TTUKST na koniec 2007 roku wynosiła: odbiorców tv kablowej - 2890, w tym 1070 dodatkowo korzystających z dostepu do internetu i 24 (na tamtą chwilę) korzystających z usługi telefonicznej.


2008
       30. czerwca 2008 roku przyniósł kolejną zmianę władz Towarzystwa. Podczas Walnego Zebrania Delegatów, na pięcioletnią kadencję wybrano nowy skład Zarządu, który ukonstytował się 1 lipca 2008r. Nowym Prezesem został Krzysztof Buller, zastępcą Tadeusz Mańczak, Skarbnikiem Krzysztof Antkowiak, natomiast Członkami Zarządu zostali: Henryk Rogacki oraz Adrian Olszewski. Komisję Rewizyjną stanowią - Przewodniczący: Ryszard Kordek, Członek: Wojciech Magdziarz i Paweł Siejak.


2011
       W styczniu 2011r. TV kablowa rozpoczęła przekazywanie swoim abonentom pierwszego z trzech muxów NTC (Naziemnej Telewizji Cyfrowej) w standardzie DVB-T. Tym samym zapoczątkowano nową cyfrową jakość w naszej kablówce. W marcu tego samego roku rozpoczęto reemisję drugiego muxa NTC.


2012
       11 lutego 2012r. nasza kablówka dołączyła do licznego grona cyfrowych kablówek - a to za sprawą uruchomienia kablowej telewizji cyfrowej w systemie DVB-C (kablowa odmiana naziemnej telewizji cyfrowej) z ponad 50 "na starcie" reemitowanymi programami. W maju uruchomiono ostatniego z aktualnie dostępnych naziemnych muxów NTC w DVB-T.
       Na koniec roku możemy się pochwalić reemisją: analogowo ponad 50 programów, cyfrowo (DVB-C) ponad 120 programów i cyfrowo (DVB-T) ponad 20 programów. Łącznie ponad 130 różnych programów (w tym 90 polskojęzycznych) w 3 różnych systemach nadawania.


2013
       Po trwających od lutego testach, w kwietniu został wprowadzony EPG czyli elektroniczny program telewizyjny dostępny przy cyfrowych programach - oraz jego internetowa wersja na naszej stronie www. Dane EPG dla TVL Trzcianka dostarcza firma AKPA Polska Press.
       20 maja wyłączono analogową emisję telewizyjną na naszym terenie (ASO w RTCN Piła/Rusinowo). W naszej kablówce analog dalej istnieje.        W lipcu nastąpiła zmiana Zarządu TTUKST - Prezesem został Krystyn Graś, z-cą prezesa Adrian Olszewski, Skarbnikiem Małgorzata Trocha, członkami Wiktor Franczyszyn i Wojciech Magdziarz.


2014
       Od początku roku sukcesywnie poszerzamy naszą ofertę polskojęzycznych programów w telewizji cyfrowej.
W marcu do naszej oferty, oprócz TVP1 HD i TVP2 HD, dołączyły kolejne programy (marek TVN i Polsat) w jakości HD - razem jest ich 9.
W kwietniu ruszył nowy system emisyjny Programu Lokalnego - od tej chwili nadajemy (razem z powtórkami) 33 emisje tygodniowo zamiast 4.
       W lipcu nastąpiła zmiana w Zarządzie TTUKST - z funkcji członka Zarządu zrezygnował Wojciech Magdziarz - w jego miejsce został wybrany Andrzej Tomkiewicz.


2015
       Pierwsza połowa roku oprócz dodania kolejnego, dziesiątego, programu w HD i uruchomienia nowego studia Programu Lokalnego była dość monotonna - natomiast od Walnego Zgromadzenia Delegatów w lipcu pozostała część roku będzie pod znakiem planowania dalszej rozbudowy systemu telewizji cyfrowej (nowy sprzęt, nowe muxy, nowe programy).
       W grudniu przeprowadzono pierwszą część rozbudowy stacji cyfrowej i zwiększono ilość polskojęzycznych programów w wysokiej rozdzielczości do 19. Uruchomiono także 4 kolejne multipleksy pozwalające reemitować jeszcze kolejne kilkanaście programów w jakości HD (lub kilkadziesiąt w SD). Powróciły do reemisji stacje, które ze względu na brak miejsca w multipleksach czasowo pozostawały wyłączone.


2016
       W lipcu dodano kilka kolejnych programów, oraz zwiększono do 25 ilość programów w wysokiej rozdzielczości (HD).
       Od jesieni sukcesywnie dodawaliśmy nowe stacje, zarówno SD i HD, tak że rok zakończyliśmy reemitując 100 polskojęzycznych programów - w tym aż 30 w wysokiej rozdzielczości - HD.


2017
       Początek roku oczywiście obfitował w nowe stacje w naszej ofercie - także z kolejnego multipleksu NTC - MUX-8.
       W połowie roku, po 25 latach, Program Lokalny został przełączony na wersję w wysokiej rozdzielczości - HD.
Od 20 lipca rozpoczęliśmy dostarczanie telewizji do naszych urządzeń źródłem światłowodowym (zamiast satelitarnego który działa teraz jako źródło zapasowe). Widocznie poprawiło to stabilność programów, oraz umożliwia nam zwiększenie liczby stacji - także jeśli chodzi o stacje w rozdzielczości HD.
Rok zakończyliśmy posiadając w ofercie cyfrowej 110 polskojęzycznych stacji - w tym 58 w wysokiej rozdzielczości (HD).


2018
       W lipcu, po Walnym Zgromadzeniu Delegatów TTUKST, nastąpiła zmiana Zarządu TTUKST - Prezesem został Łukasz Salamandra, z-cą prezesa ponownie Adrian Olszewski, Skarbnikiem Tomasz Juckiewicz, członkami Rafał Knap i Adam Lewicki. Jednocześnie podjęto decyzję o wyłączeniu do końca roku telewizji analogowej.
Rok zakończyliśmy posiadając w ofercie cyfrowej prawie 140 stacji - w tym 80 w wysokiej rozdzielczości (HD).


2019
       Rok rozpoczął się od zapowiadanego wyłączenia telewizji analogowej - zamiast niej uruchomiony został przekaz wszystkich 4 multipleksów telewizji naziemnej (NTC). Podjęta została decyzja o rozbudowaniu pakietu minimalnego.
Rok zakończyliśmy posiadając w ofercie cyfrowej prawie 160 stacji - w tym 89 w wysokiej rozdzielczości (HD).


2020
       W marcu, z powodu lockdownu spowodowanego epidemią koronawirusa, rozpoczęliśmy codzienne emisje na żywo Mszy Świętych z obu kościołów. W tym celu w kościołach zamontowaliśmy profesjonalne zdalnie obsługiwane kamery. Gdy kościoły zostały otwarte, ilość emisji ograniczyliśmy do emisji tylko w niedziele.
       We wrześniu otrzymaliśmy koncesję na nadawanie naszego programu lokalnego (pod nazwą TVL Trzcianka) na kolejne 10 lat.
Rok zakończyliśmy posiadając w ofercie cyfrowej DVB-C prawie 170 stacji - w tym 100 w wysokiej rozdzielczości (HD).


2021
       Rok 2021 był bardzo ciężkim rokiem - kolejnym w pandemii COVID-19 oraz z szalejącą inflacją. Nie ominęła nas konieczność podwyżki oraz dokładnemu przyjrzeniu się finansom.
Z powodu niskiej oglądalności zdecydowaliśmy się usunąć część programów (15 stacji regionalnych TVP 3).
       Niestety w przyszłym roku czeka nas poważna zmiana związana z przejściem NTC na system nadawania DVB-T2 oraz kodowania HEVC, co powoduje kolejny wzrost kosztów związany z koniecznością wymiany lub modernizacji części urządzeń odbiorczo-nadawczych.
       Rok kończymy posiadając w ofercie 155 programów cyfrowych (w tym 107 HD).


2022
       Rosnące lawinowo koszty działalności (głównie energia elektryczna i opłaty dla nadawców) w połączeniu z galopującą inflacją; spowodowały że ten rok był jeszcze cięższy niż poprzedni - jednakże udało się zakończyć go bez dramatycznych cięć w ofercie.
Rok kończymy posiadając w ofercie 150 programów cyfrowych (w tym 115 HD).


2023
       Po Zebraniach Rejonowych Członków które wybrało swoich przedstawicieli, na Walnym Zgromadzeniu Delegatów wybrano aktualny Zarząd TTUKST, w niezmienionym składzie, na kolejną kadencję.


cdn.

wersja do druku
   Code/Web/Design: bm^pte!
niepisz@smtvsat.pl                     Copyright ©1992-2024 TTUKST - Telewizja Kablowa Trzcianka.   All rights reserved.     Informacje prawne     Ogólne warunki użytkowania  

omlaca@smtvsat.pl afgana@semtel.pl triach@ttukst.pl kuokom@zmaza.com zelach@trzcianka.eu dlawca@trzcianka.org syjama@trzcianka.eu.org comber@trzcianka.one.pl friday@bloodman.one.pl online@amiscena.org pusanu@kraku.pl dyftyk@npp.com.pl