Telewizja   Internet   Telefon
   Aktualności

    Archiwum


  Telewizja kablowa

  Program Lokalny

  Reklama

  O TTUKST

  KontaktSecured by NetCrushAktualności


TV Republika i Polsat News Polityka    (2024-01-09)

        W dniu dzisiejszym w obu pakietach tj. MINIMALNY (DVB-T) oraz PODSTAWOWY (DVB-C); dodano stację TV Republika HD (LCN #164).

        Informujemy że decyzją nadawcy, od 10.01.2024r. stacja Wydarzenia24 będzie miała nazwę Polsat News Polityka HD (LCN #64).


Nowy program 2x2 w ofercie    (2024-01-04)

        W dniu 04.01.2024r. w pakiecie PODSTAWOWY (DVB-C), w 2 bloku programów dla dzieci i młodzieży (113-119), dodano 2x2 HD (LCN #114).


Awaria części sieci    (2023-09-22)

        O godz. 18:42 awarii uległa część sieci. Z naszych ustaleń wynika że spowodowane jest to przerwanym przez koparkę kablem. Pracujemy nad przywróceniem funkcjonalności łączy.
2023-09-22: Aktualizacja: w 90% awaria została usunięta o godz. 20:40.
2023-09-23: Aktualizacja: W godzinach porannych przywrócono połączenie do bloku nr 8a.
Pozostało jeszcze przywrócenie przerwanego kabla wiodącego w stronę ul. Słonecznej.


Nowy program w ofercie    (2023-07-04)

        W dniu 04.07.2023r. w obu pakietach, w bloku programów filmowych, dodano Bollywood HD (LCN #47).


Władze TTUKST    (2023-06-28)

        W dniu 28.06.2023r. ukonstytuowały się organy TTUKST, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna
  Zarząd TTUKST:
 • Łukasz Salamandra - Prezes Zarządu
 • Adrian Olszewski - Wiceprezes Zarządu
 • Tomasz Juckiewicz - Skarbnik TTUKST
 • Rafał Knap - Członek Zarządu
 • Adam Lewicki - Członek Zarządu
  Komisja Rewizyjna:
 • Włodzimierz Woźniak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Edward Wieczorek - Zastępca Przewodniczącego
 • Ireneusz Łukaszewski - Członek Komisji Rewizyjnej


Walne Zgromadzenie Delegatów TTUKST    (2023-06-13)

        Zarząd Trzcianeckiego Towarzystwa Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej zaprasza Delegatów Towarzystwa na Walne Zgromadzenie Delegatów, które odbędzie się w dniu 28.06.2023r. w Centrum Integracji Społecznej, Plac Pocztowy 25, o godzinie 17:oo (1. termin) lub o godzinie 17.15 (2. termin)
  Proponowany porządek obrad:
 • Otwarcie Zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów TTUKST.
 • Wybór Prezydium Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania.
 • Wybór Komisji: Skrutacyjno - Mandatowej, Wnioskowej, Wyborczej.
 • Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu TTUKST.
 • Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej TTUKST.
 • Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Delegatów TTUKST z dnia 30.09.2023r.
 • Sprawozdanie Zarządu TTUKST z działalności z 2022r.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TTUKST z działalności z 2022r.
 • Wybory do Zarządu TTUKST.
 • Wybory do Komisji Rewizyjnej TTUKST.
 • Dyskusja
 • Podjęcie uchwał, m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej, udzielenia absolutorium
 • Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały przyjmującej wnioski z Walnego Zgromadzenia Delegatów TTUKST.
 • Zakończenie zebrania.
Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 30.09.2023r. znajduje się do wglądu w siedzibie Towarzystwa w godzinach urzędowania.Informacja dla wszystkich abonentów    (2023-06-08)

        Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy TVP i TTUKST, z dniem 01.07.2023r. w obu pakietach; program TVP INFO zostanie przeniesiony na pozycję LCN #62.

        Jednocześnie w pakiecie PODSTAWOWY (DVB-C) program Biznes24 zostanie przeniesiony na pozycję LCN #69.

        Przy okazji zmian w pakiecie PODSTAWOWY (DVB-C), zostanie zmieniony multipleks dla programu TVP Sport (LCN #75).


Duże zmiany w pakiecie MINIMALNY (DVB-T)    (2023-06-08)

        Wrócił do nas jeden nadajnik który był w serwisie gwarancyjnym w Chinach, mogliśmy więc dodać wszystkie brakujące oraz czekające na dodanie programy.

        Obecnie reemitowane są 84 programy (w tym 15 radiowych). Sugerujemy zaprogramowanie na nowo listy programów w odbiornikach.


Zebrania rejonowe TTUKST    (2023-05-22)

        Zarząd Trzcianeckiego Towarzystwa Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej zaprasza członków TTUKST na Zebrania Rejonowe, które odbędą się o godzinie 17:30 w sali Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 22        
  Proponowany porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie Regulaminu Zebrania.
 4. Przedstawienie informacji z działalności Towarzystwa.
 5. Przeprowadzenie wyborów delegatów na Walne Zgromadzenie.
 6. Dyskusja i uchwalenie wniosków na Walne Zgromadzenie.
 7. Zakończenie zebrania.
  Termin odbycia Zebrań Rejonowych:

 • I REJON – dnia 30 maja 2023r.
  (os. Słowackiego bloki 1-23, 33 i 34, ul. Strażacka 1-3)

 • II REJON – dnia 31 maja 2023r.
  (os.Słowackiego bloki 26-32, 35 i 36, os.Zacisze, os.Poniatowskiego, os.Grottgera, ul.Grottgera, ul.P.Skargi, ul.Kopernika, ul.Żeromskiego, ul.Mochnackiego, ul.Grunwaldzka, ul.Chopina, ul.Spokojna, Pl.Pocztowy, ul.Matejki, ul.Konopnickiej, ul.Reymonta, ul.27-Stycznia)

 • III REJON – dnia 02 czerwca 2023r.
  (os.25-lecia, ul.Kościuszki, ul.Mickiewicza, ul.Dąbrowskiego, ul.Słowackiego, ul.Broniewskiego, ul.Sikorskiego, ul.Staszica, ul.Fabryczna, ul.Słoneczna, ul. Witosa)


Więcej HD    (2023-05-04)

        W pakiecie PODSTAWOWY (DVB-C) przełączono z wersji SD na wersję w wysokiej rozdzielczości następujące programy: Discovery Channel HD (LCN #53), TLC HD (LCN #96), DTX HD (LCN #78), Discovery Life HD (LCN #98), TVP Historia HD (LCN #58), TVP Rozrywka HD (LCN #94), Belsat HD (LCN #442). Dodatkowo zmianie uległy parametry programu CNN International (LCN #400) oraz RTL (LCN #420).
        Niestety część odbiorników sama nie przyjmie zmian i zajdzie konieczność ręcznego ustawienia listy programów.


Zmiana numeru programu TVP INFO    (2023-05-05)

        Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy TVP i TTUKST, z dniem 01.07.2023r. w obu pakietach; program TVP INFO zostanie przeniesiony na pozycję LCN #62.

        Jednocześnie w pakiecie PODSTAWOWY (DVB-C) program Biznes24 zostanie przeniesiony na pozycję LCN #69.


Nowy program w ofercie    (2023-04-28)

        W dniu 28.04.2023r. w pakiecie PODSTAWOWY (DVB-C) dodano nowy program Alfa TVP HD (LCN #113) który skierowany jest do młodzieży.
        W pakiecie MINIMALNYM (DVB-T) w/w program zostanie dodany w późniejszym terminie.


Nowy program w ofercie    (2022-10-19)

        W dniu 19.10.2022r. dodano nowy program Sportowa TV HD (LCN #174)


Nowy program w ofercie    (2022-10-07)

        W dniu 07.10.2022r. dodano nowy program TVP Nauka HD (LCN #156)


Zmiany stawek abonamentowych    (2022-10-01)

        Decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 30.09.2022r. od 1 stycznia 2023r. będą obowiązywały następujące stawki abonamentowe:
 • dla pakietu PODSTAWOWY DVB-C: 70 zł / mies.
 • dla pakietu MINIMALNY DVB-T: 30 zł / mies.
        Podane wyżej ceny dotyczą umów na czas określony 24-miesiące - umowy na inne terminy odpowiednio więcej w stosunku do cen obecnych.

        Zmiany są podyktowane rosnącymi cenami towarów i usług, opłatami dla nadawców oraz rosnącą ceną energii elektrycznej.


Zmiany i nowe programy    (2022-07-06)

        W dniu 06.07.2022r. wykonano następujące zmiany w ofercie programowej:
 • Przeniesiono na nową pozycję stację Wydarzenia24 HD (LCN #64) - stacja dostępna tylko w DVB=C
 • Zmieniono na wersję w wysokiej rozdzielczości TVP ABC HD (LCN #11)
 • Dodano News 24 HD (LCN #68)
 • Dodano 13 HD (LCN #95)
 • Dodano E-Sport HD (LCN #179)


Przełączenie NTC do DVB-T2 i zmiany w pakiecie MINIMALNY DVB-T    (2022-04-25)

        Nastąpiło przełączenie NTC ze standardu nadawania DVB-T na DVB-T2 oraz parametrów kodowania części programów z MPEG-4 na HEVC w pakiecie MINIMALNY ("DVB-T"). Wszystkie prace w stacji czołowej zostały zakończone - można już regulować odbiorniki (telewizory / dekodery). Jeśli po przeprogramowaniu odbiornika nie działają programy np. TVN lub Polsat (łącznie 16 programów); znaczy to że Państwa odbiornik nie jest przystosowany do obioru programów w nowej jakości (kodowanie HEVC) i konieczna jest jego zmiana (lub zakupienie dekodera). Następna zmiana (około 6-8 programów z multipleksu TVP) zapowiadana jest "do końca roku 2023" (bez podania w chwili obecnej konkretnego terminu) - opóźnienie wynika z powodu wojny w Ukrainie.

        Zaznaczamy że pakiecie pełnym PODSTAWOWY / DVB-C nic się nie zmieniło.
       


RT i PTP Planeta wyłączone    (2022-02-24)

        Decyzją Zarządu Trzcianeckiego Towarzystwa Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej, programy informacyjne i informacyjno-dokumentalne
Russia Today HD (LCN #404), Russia Today Documentary HD (LCN #402) i PTP Planeta (LCN #440)
zostają wyłączone na czas nieokreślony w ramach protestu przeciw agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

wersja do druku
   Code/Web/Design: bm^pte!
niepisz@smtvsat.pl                     Copyright ©1992-2024 TTUKST - Telewizja Kablowa Trzcianka.   All rights reserved.     Informacje prawne     Ogólne warunki użytkowania  

pavlem@smtvsat.pl bibach@semtel.pl smiali@ttukst.pl aptece@zmaza.com rawian@trzcianka.eu pitach@trzcianka.org narach@trzcianka.eu.org nekach@trzcianka.one.pl efraim@bloodman.one.pl sracie@amiscena.org mialam@kraku.pl sesinu@npp.com.pl