Aktualności


Zmiany nazw    (2020-12-01)

        Informujemy że stacja TVR zmienia nazwę na Home TV HD (LCN #152) natomiast NTL na TVC HD (LCN #163).


TVP Dokuemnt    (2020-11-19)

        Uruchomiliśmy przekaz nowego programu telewizyjnego TVP Dokument HD (LCN #154). Znalazł się on zarówno w pakiecie PODSTAWOWYM DVB-C jak i MINIMALNYM DVB-T.
Jednocześnie, z powodu braku miejsca w multipleksach, z oferty pakietu MINIMALNY DVB-T został usunięty program NTL (dawniej NTL Radomsko).


Promocja    (2020-11-18)

        Przypominamy, że do końca miesiąca listopada trwa promocja umożliwiająca bezkosztową zmianę abonamentu (umowy).


GOLD TV    (2020-10-29)

        Nadawca podniósł jakość programu do wysokiej rozdzielczości, w związku z tym w DVB-C reemitujemy obecnie Gold TV HD (LCN #182).
Jednocześnie został on usunięty z oferty DVB-T z powodu braku miejsca.


Radio Nowy Świat    (2020-10-01)

        Uruchomiliśmy przekaz nowej stacji radiowej - Radio Nowy Świat (LCN #565).


Walne Zgromadzenie Delegatów TTUKST    (2020-09-10)

        Zarząd Trzcianeckiego Towarzystwa Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej zaprasza Delegatów Towarzystwa na Walne Zgromadzenie Delegatów, które odbędzie się w dniu 25.09.2020r. w sali Bajek Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury, przy ul. Sikorskiego 22 w Trzciance o godzinie 17.oo (1. termin) lub o godzinie 17.15 (2. termin)
  Proponowany porządek obrad:
 • Otwarcie Zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów TTUKST.
 • Wybór Prezydium Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania.
 • Wybór Komisji: skrutacyjno - mandatowej, wnioskowej
 • Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Delegatów TTUKST z dnia 26.06.2019r.
 • Sprawozdanie Zarządu TTUKST z działalności z 2019r.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TTUKST z działalności z 2019r.
 • Dyskusja
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
      a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TTUKST za 2019r.
      b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.
      c) Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej TTUKST za 2019r.
      d) Udzielenia absolutorium Zarządowi TTUKST.
      e) Udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej TTUKST.
 • Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały przyjmującej wnioski z Walnego Zgromadzenia Delegatów TTUKST.
 • Zakończenie zebrania.
Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 26.06.2019r. znajduje się do wglądu w siedzibie Towarzystwa w godzinach urzędowania.Nowe programy    (2020-09-04)

        Inofrmujemy, że uruchomiony został program Ukraina24 (LCN #443), oraz podmieniony do wysokiej rozdzielczości TVP Polonia HD (LCN #9).
        Oba programy znajdują się zarówno w pakiecie MINIMALNYM (DVB-T) jak i PODSTAWOWYM (DVB-C).
        Jednocześnie usunęliśmy z listy reemitowanych programów nieaktywny od dłuższego czasu TV5 Monde Europe.


Nowa cena VOD    (2020-09-01)

        Z dniem 01.09.2020r. obniżeniu ulega cena dostępu do naszego VOD - za miesięczny dostęp opłata wynosi 15 zł, natomiast roczny abonament wynosi 150 zł (poprzednio 25 i 250 zł).
        Zachęcamy do korzystania - VOD znajduje się pod adresem  vod.ttukst.pl


Zmiany nazw    (2020-08-11)

        Informujemy że stacja 4FUN Gold Hits zmienia nazwę na 4FUN Kids (LCN #81), MTV Music na MTV Music 24 (LCN #85), natomiast To!Tv na Gold TV (LCN #182).


Nowe programy w DVB-C    (2020-08-10)

        W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy 4 nowe programy:
        Super TV HD (LCN #191) - w miejsce Mango24, Top Kids Junior HD (LCN #116), Biznes 24 HD (LCN #62) oraz NTL HD (LCN #163).
        NTL i wchodzący za Mango24 SuperTV będą dostępne także w pakiecie MINIMALNYM (DVB-T).


Polsat Seriale    (2020-08-06)

        Podnieśliśmy jakość do wysokiej rozdzielczości programu Polsat Seriale HD (LCN #42).


Mango24 / SuperTV    (2020-07-22)

        Informujemy w imieniu nadawcy, że z dniem 31.07.2020r. stacja Mango24 (LCN #191) kończy nadawanie. W to miejsce wkrótce uruchomimy reemisję stacji SuperTV.


Eurosport    (2020-06-25)

        W dniu dzisiejszym, po ponad dwuipółletniej przerwie, powróciły do naszej sieci oba programy Eurosport 1 HD (LCN #70) oraz Eurosport 2 HD (LCN #71).


Polonia 1    (2020-05-03)

        W dniu dzisiejszym nadawca zwiększył jakość programu do wysokiej rozdzielczości - Polonia 1 HD (LCN #190).

        W pakiecie minimalnym (DVB-T) została usunięta stacja SBN (LCN #408) która powodowała przepełnienie multipleksu po wprowadzeniu wersji Polonia 1 HD.


Polsat Seriale    (2020-04-06)

        W dniu dzisiejszym Polsat Romans zmienił nazwę na Polsat Seriale (LCN #42).


Na żywo z kościołów    (2020-03-23)

        Od dnia dzisiejszego, w związku z pandemią koronawirusa SARS-2, będziemy emitowali na żywo codzienne Msze Święte o godz. 17:00 i 18:00, natomiast w niedziele Msze będą emitowane na żywo o godz. 9:30 oraz 12:30.
Emisje będą prowadzone na kanale programu lokalnego - TVL Trzcianka HD (LCN #111).


Telegazeta i Status DVB    (2020-03-01)

        Podnieśliśmy jakość do wysokiej rozdzielczości programów TVL Telegazeta HD (LCN #100) oraz Status DVBC/T HD (LCN #999).


PoloTV i Superstacja    (2020-01-09)

        W pełnym pakiecie telewizji cyfrowej DVB-C dodany został program Superstacja HD (LCN #95) oraz podmieniony na wersję w wysokiej rozdzielczości Polo TV HD (LCN #84).


Rozszerzenie pakietu minimalnego DVB-T    (2020-01-07)

        W pakiecie minimalnym DVB-T uruchomiono dodatkowe 50 programów - zawiera on obecnie 80 programów (76 telewizyjnych i 4 radiowe).


Prace techniczne    (2020-01-02)

        UWAGA: 7 stycznia 2019r. w godzinach nocnych (00:oo-06:oo) będziemy prowadzili prace techniczne na urządzeniach telewizji cyfrowej DVB-C i DVB-T.
        Wprowadzone zostaną nowe parametry sieci DVB-T umożliwiające bezproblemowy odbiór m.in 80 programów w pakiecie minimalnym.
        Prawdopodobnie wystąpi konieczność regulacji odbiorników. Za ewentualne niedogodności serdecznie przepraszamy.


TVP 3 Regiony    (2019-12-06)

        W telewizji cyfrowej DVB-C dodane zostały wszystkie regionalne stacje TVP 3 - znajdują się na pozycjach LCN #301 do #316.


Discovery Life    (2019-12-03)

        Nadawca programu Discovery Life włączył wysoką rozdzielczość, więc w telewizji DVBC, możemy się cieszyć programem Discovery Life HD (LCN #98).


Nowa cena abonamentu podstawowego DVB-C    (2019-11-28)

        Infomujemy, że od dnia 01.01.2020r. decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 27.11.2019r. obowiązująca stawka podstawowego abonamentu pełnego pakietu telewizji cyfrowej DVB-C wynosić będzie 55 zł. Podwyżka podyktowana jest rosnącymi wymaganiami finansowymi nadawców oraz zwiększeniem wydatków działalności bieżącej. Informujemy, że zgodnie z prawem mają Państwo możliwość odstąpienia od umowy do dnia 31.12.2019r. bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia. Jednakże prosimy o zrozumienie aktualnej sytuacji gospodarczej i realiów rynkowych.
          Oczywiście w telewizji cyfrowej DVB-C pojawią się nowe programy do których nabyliśmy prawa w ramach umów pakietowych z nadawcami.

Copyright ©1992-2021 TTUKST - Telewizja Kablowa Trzcianka.   All rights reserved.   Źródło: https://www.ttukst.pl/index.php?dz=2&nr=0   Dostęp: 2021-01-17,11:21:05

lokach@smtvsat.pl siacie@semtel.pl aromat@ttukst.pl orznac@zmaza.com tweedu@trzcianka.eu onkosu@trzcianka.org epsona@trzcianka.eu.org owsach@trzcianka.one.pl trzask@bloodman.one.pl nerach@amiscena.org oknach@kraku.pl acosta@npp.com.pl