Aktualności


Polsat Seriale    (2020-08-06)

        Podnieśliśmy jakość do wysokiej rozdzielczości programu Polsat Seriale HD (LCN #42).


Mango24 / SuperTV    (2020-07-22)

        Informujemy w imieniu nadawcy, że z dniem 31.07.2020r. stacja Mango24 (LCN #191) kończy nadawanie. W to miejsce wkrótce uruchomimy reemisję stacji SuperTV.


Eurosport    (2020-06-25)

        W dniu dzisiejszym, po ponad dwuipółletniej przerwie, powróciły do naszej sieci oba programy Eurosport 1 HD (LCN #70) oraz Eurosport 2 HD (LCN #71).


Polonia 1    (2020-05-03)

        W dniu dzisiejszym nadawca zwiększył jakość programu do wysokiej rozdzielczości - Polonia 1 HD (LCN #190).

        W pakiecie minimalnym (DVB-T) została usunięta stacja SBN (LCN #408) która powodowała przepełnienie multipleksu po wprowadzeniu wersji Polonia 1 HD.


Polsat Seriale    (2020-04-06)

        W dniu dzisiejszym Polsat Romans zmienił nazwę na Polsat Seriale (LCN #42).


Na żywo z kościołów    (2020-03-23)

        Od dnia dzisiejszego, w związku z pandemią koronawirusa SARS-2, będziemy emitowali na żywo codzienne Msze Święte o godz. 17:00 i 18:00, natomiast w niedziele Msze będą emitowane na żywo o godz. 9:30 oraz 12:30.
Emisje będą prowadzone na kanale programu lokalnego - TVL Trzcianka HD (LCN #111).


Telegazeta i Status DVB    (2020-03-01)

        Podnieśliśmy jakość do wysokiej rozdzielczości programów TVL Telegazeta HD (LCN #100) oraz Status DVBC/T HD (LCN #999).


PoloTV i Superstacja    (2020-01-09)

        W pełnym pakiecie telewizji cyfrowej DVB-C dodany został program Superstacja HD (LCN #95) oraz podmieniony na wersję w wysokiej rozdzielczości Polo TV HD (LCN #84).


Rozszerzenie pakietu minimalnego DVB-T    (2020-01-07)

        W pakiecie minimalnym DVB-T uruchomiono dodatkowe 50 programów - zawiera on obecnie 80 programów (76 telewizyjnych i 4 radiowe).


Prace techniczne    (2020-01-02)

        UWAGA: 7 stycznia 2019r. w godzinach nocnych (00:oo-06:oo) będziemy prowadzili prace techniczne na urządzeniach telewizji cyfrowej DVB-C i DVB-T.
        Wprowadzone zostaną nowe parametry sieci DVB-T umożliwiające bezproblemowy odbiór m.in 80 programów w pakiecie minimalnym.
        Prawdopodobnie wystąpi konieczność regulacji odbiorników. Za ewentualne niedogodności serdecznie przepraszamy.


TVP 3 Regiony    (2019-12-06)

        W telewizji cyfrowej DVB-C dodane zostały wszystkie regionalne stacje TVP 3 - znajdują się na pozycjach LCN #301 do #316.


Discovery Life    (2019-12-03)

        Nadawca programu Discovery Life włączył wysoką rozdzielczość, więc w telewizji DVBC, możemy się cieszyć programem Discovery Life HD (LCN #98).


Nowa cena abonamentu podstawowego DVB-C    (2019-11-28)

        Infomujemy, że od dnia 01.01.2020r. decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 27.11.2019r. obowiązująca stawka podstawowego abonamentu pełnego pakietu telewizji cyfrowej DVB-C wynosić będzie 55 zł. Podwyżka podyktowana jest rosnącymi wymaganiami finansowymi nadawców oraz zwiększeniem wydatków działalności bieżącej. Informujemy, że zgodnie z prawem mają Państwo możliwość odstąpienia od umowy do dnia 31.12.2019r. bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia. Jednakże prosimy o zrozumienie aktualnej sytuacji gospodarczej i realiów rynkowych.
          Oczywiście w telewizji cyfrowej DVB-C pojawią się nowe programy do których nabyliśmy prawa w ramach umów pakietowych z nadawcami.


Zmiany w pakiecie ekonomicznym DVB-T    (2019-11-28)

        Cena pakietu minimalnego DVB-T (FTA) nie ulega zmianie i dalej wynosić będzie 25 zł. Do wspomnianego pakietu ekonomicznego dodane zostaną darmowe programy z pakietu podstawowego (możliwe technologicznie i dozwolone licencyjnie). Będzie to 50 kolejnych programów.
        Razem powinno być 80 programów - w tym 20 w wysokiej rozdzielczości (HD).


Deutsche Welle    (2019-11-03)

        Nadawca programu Deutsche Welle włączył wysoką rozdzielczość, więc w telewizji DVBC, możemy się cieszyć programem DW English HD (LCN #401).


TVP Kultura    (2019-10-23)

        Nadawca programu TVP Kultura włączył wysoką rozdzielczość - z tego powodu, w telewizji DVBC, możemy się cieszyć programem TVP Kultura HD (LCN #59).


Zmiany w DVBT (NTC)    (2019-10-23)

        Nadawca programów TVP zdecydował dokonać kilka zmian w programach nadawanych w NTC. Zamiast wersji SD emitowana jest obecnie wersja w wysokiej rozdzielczości programu TVP Kultura HD (NTC LCN #4). Zmianie uległy także parametry emisji TVP Sport HD (NTC LCN #26) oraz TVP Historia (NTC LCN #5).
Niestety zachodzi konieczność przeprogramowania odbiorników. TTUKST nie ma wpływu na zmiany w NTC.


NOBOX    (2019-08-26)

        Nadawca stacji NOBOX TV (LCN #194) poinformował o zakończeniu nadawania, w związku z tym stacja została usunięta z listy programów.


Awaria    (2019-07-26)

        Z powodu globalnej usterki łącz transmisyjnych, od godz. 13:45 nie działa u nas telewizja (ani internet).
Usterka zakwalifikowana jako masowa o dużym zasięgu - wstępny przewidywany czas usunięcia - godz. 21:00
Aktualizacja: awaria została usunięta o godz. 19:50


Zmiana numeracji części kanałów w DVB-C    (2019-06-27, aktualizacja: 2019-07-08)

        Z uwagi na wiążące nas zapisy umowy z nadawcą kanałów ITI NEOVISION, jesteśmy zobowiązani zmienić numerację (LCN) stacji tego nadawcy.
  W związku z tym, w dniu 08.07.2019r. zostaną wykonane następujące zmiany:

 • LCN #12 - MiniMini+ (poprzednio #14)
 • LCN #13 - TeleToon+ (poprzednio #15)
 • LCN #14 - Boomerang (poprzednio #12)
 • LCN #15 - Cartoon Network (poprzednio #13)
 • LCN #30 - AleKino+ (poprzednio #40)
 • LCN #40 - 13ta Ulica (poprzednio #30)
 • LCN #91 - Domo+ (poprzednio #192)
 • LCN #92 - Kuchnia+ (poprzednio #193)
 • LCN #192 - Polsat Cafe (poprzednio #91)
 • LCN #193 - Polsat Play (poprzednio #92)

        Aktualizacja: Wykonano - wszystkie emisje pracują poprawnie.


TVP    (2019-06-25)

        W dniu dzisiejszym obserwujemy problemy z działaniem stacji TVP. Oczekujemy na reakcję po stronie dostawcy sygnału.


Walne Zgromadzenie Delegatów TTUKST    (2019-06-11)

        Zarząd Trzcianeckiego Towarzystwa Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej zaprasza Delegatów Towarzystwa na Walne Zgromadzenie Delegatów, które odbędzie się w dniu 26.06.2019r. o godzinie 17:oo w Sali Biblioteki Publicznej - budynek TDK, ul. Broniewskiego 7 (1. termin) lub o godzinie 17.30 (2. termin)
  Proponowany porządek obrad:
 • Otwarcie Zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów TTUKST.
 • Wybór Prezydium Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania.
 • Wybór Komisji: Skrutacyjno - Mandatowej, Wnioskowej.
 • Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Delegatów TTUKST z dnia 21.06.2018r.
 • Sprawozdanie Zarządu TTUKST z działalności z 2018r.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TTUKST z działalności z 2018r.
 • Dyskusja
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
      a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TTUKST za 2018r.
      b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r.
      c) Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej TTUKST za 2018r.
      d) Udzielenia absolutorium poczszególnym członkom Zarządu TTUKST.
      e) Udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej TTUKST.
      f) Ustalenia wysokości składki członkowskiej.
 • Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały przyjmującej wnioski z Walnego Zgromadzenia Delegatów TTUKST.
 • Zakończenie zebrania.
Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 21.06.2018r. znajduje się do wglądu w siedzibie Towarzystwa w godzinach urzędowania.


GameToon    (2019-03-22)

        W telewizji cyfrowej (DVB-C) uruchomiona została reemisja kolejnej stacji dla graczy (e-sport) czyli GameToon HD (LCN #117).


JAZZ TV    (2019-02-13)

        W telewizji cyfrowej (DVB-C) uruchomiona została reemisja jazzowej stacji JAZZ TV HD (LCN #186). Życzymy miłych wrażeń.


NatGeo x2 i stacje zagraniczne    (2019-01-10)

        W dniu dzisiejszym podmieniono wesję SD stacji National Geographic na wersję w wysokiej rozdzielczości - National Geographic HD (LCN #50) oraz dodano kolejny kanał dokumentalny - NatGeo Wild HD (LCN #155) w którym zobaczymy dużo materiałów o dzikiej przyrodzie.
Wśród stacji zagranicznych także nastąpiły zmiany: dodany został niemieckojęzyczny n-tv (LCN #422), natomiast w miejscu Rossija24 pojawił się RTR Planeta (LCN #440).


DVB-T zamiast analogu    (2019-01-06)

        W dniu dzisiejszym uruchomione zostały testowe reemisje w sieci kablowej 4 ogólnopolskich multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej.
Reemisja odbywa się na kanałach C21-C24 (474-498 MHz) i jest zgodna z systemem DVB-T znanym z NTC na terenie RP.
Do końca miesiąca trwają testy (połączone z wyłączaniem analogu); także mogą pojawić się zakłócenia.


Travel Channel i Food Network    (2019-01-02)

        Informujemy, że dzisiaj w telewizji cyfrowej (DVB-C) uruchomiono reemisję dwóch stacji - Travel Channel HD (LCN #153) oraz Food Network HD (LCN #195).


Kończenie analogu    (2019-01-02)

        Informujemy, że dzisiaj rozpoczynamy proces wyłączania telewizji analogowej. Ostatnie programy "w analogu" zostaną wyłączone z końcem miesiąca.

Copyright ©1992-2020 TTUKST - Telewizja Kablowa Trzcianka.   All rights reserved.   Źródło: https://www.ttukst.pl/index.php?dz=2&nr=0   Dostęp: 2020-08-08,08:41:25

lgnaca@smtvsat.pl gupika@semtel.pl nazarc@ttukst.pl havasa@zmaza.com nefach@trzcianka.eu wascia@trzcianka.org wniesc@trzcianka.eu.org durera@trzcianka.one.pl xinhua@bloodman.one.pl giorno@amiscena.org ahmada@kraku.pl aggiem@npp.com.pl