Telewizja   Internet   Telefon
   Aktualności

  Telewizja kablowa

    EPG - Program TV
    Spisy i parametry
    Cennik usług


  Program Lokalny

  Reklama

  O TTUKST

  Kontakt
Cennik TTUKST    (wszystkie opłaty zawierają obowiązujący podatek 23% VAT)


          Opłaty instalacyjne i abonamentowe w TTUKST

NazwaOpłata przy umowie na czas
nieoznaczony112 mies.24 mies.
  Abonament (tv analogową i tv cyfrowa) / opłata członkowska 56,00 zł 51,00 zł 46,00 zł
  Wykonanie nowgo przyłącza kablowego do lokalu wg kosztorysu
  Włączenie sygnału tv kablowej (na istniejącej sprawnej instalacji) 2 80,00 zł 40,00 zł 0,00 zł
  Jednorazowa opłata za utrzymanie linii (aktywny internet bez telewizji) 30,00 zł


          Naprawy i inne usługi dla Abonentów w TTUKST

NazwaOpłata
  Wymiana lub naprawa istniejącej instalacji 2 , 3 wg kosztorysu
  Przystosowanie działającej instalacji (np. do kolejnego odbiornika) 3 25,00 zł
  Strojenie sprzętu RTV na życzenie Abonenta 4 30,00 zł
  Nieuzasadnione wezwanie konserwatora (wizyta serwisowa w lokalu Abonenta) 15,00 zł
  Kopia Programu Lokalnego (lub innego materiału emisyjnego TVL Trzcianka) na płycie DVD 25,00 zł


          Opłaty administracyjne

NazwaOpłata
  Obsługa zadłużenia 5 10,00 zł / mies.
  Odsetki od kwoty zadłużenia (powyżej miesiąca) z tytułu windykacji 6 13% (ustawowe)


          Opłaty związane z dzierżawą / wykupem / zwrotem dekoderów w TTUKST

Przy dekoderze Advanced Digital Broadcast ADB-2840C Opłata
  Wynajem (dzierżawa) dekodera cyfrowego 1 13,00 zł / mies.
  Rezygnacja z dzierżawy dekodera cyfrowego 50,00 zł
  Zakup na własność dekodera cyfrowego 7 500,00 zł
  Wykup dzierżawionego dekodera cyfrowego 8 patrz adnotację

Brak elementu wyposażenia przy zwrocie zestawu ADB-2840C Opłata
  Dekoder cyfrowy 400,00 zł
  Pilot do dekodera 60,00 zł
  Zasilacz 20,00 zł
  Opakowanie 10,00 zł
  Baterie do pilota 5,00 zł
  Instrukcja 5,00 zł


Inne dekodery w sprzedaży (aktualnej lub przeszłej) Opłata
  Zakup na własność dekodera cyfrowego ELCAD HD 430L9     200,00 zł
  Zakup na własność dekodera cyfrowego ADB-2840C9     500,00 zł
  Zakup na własność dekodera cyfrowego Ferguson Ariva 102 Cable9     250,00 zł
  Zakup na własność dekodera cyfrowego Gospel HDC 7610T9     250,00 zł
  Zakup na własność dekodera cyfrowego Globo Opticum HDX2 C9     250,00 zł


Adnotacje:
 1. Umowa bez okresu lojalnościowego (można zrezygnować z 30 dniowym okresem wypowiedzenia skutkującym na koniec miesiąca).
 2. Abonent powinien być świadomy że jakość poprowadzonej w jego lokalu instalacji jest gwarantowana do czasu jej samowolnych przeróbek lub modyfikacji. Uszkodzenie instalacji lub jej modyfikacja skutkuje utratą "gwarancji" jakości, a wszelkie późniejsze naprawy dokonywane przez Operatora są dodatkowo płatne zgodnie z kosztorysem opracowanym przez konserwatora przy naprawie.
 3. Stanowczo odradzamy samowolne dokonywanie przeróbek - Abonent zrobi to po prostu źle, nawet jeśli mu się wydaje inaczej.
  Późniejsze naprawy mogą być o wiele kosztowniejsze niż modyfikacja pierwotnej instalacji wykonana przez naszego konserwatora.
 4. Pierwsze strojenie dekodera lub telewizora wykonywane jest bezpłatnie przy instalacji lub przekazaniu dekodera w ręce Abonenta.
  Późniejsze strojenia są dodatkowo płatne, ponieważ to w gestii Abonenta leży umiejętność obsługi użytkowanych przez niego urządzeń.
 5. Koszty administracyjne oraz koszt listu poleconego z potwierdzeniem odbioru wg Cennika Poczta Polska S.A.
 6. Ustawowe odsetki wynoszą 13% kwoty zadłużenia (w stosunku rocznym) obliczanej od kolejnego dnia roboczego po terminie płatności noty zadłużeniowej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 z późn. zm. - Dz.U.2008.220.1434 z dnia 15.12.2008r.)
 7. Gwarancja producenta 24 miesiące od dnia zakupu.
 8. 100% wartości urządzenia przed 1 rokiem dzierżawy, 75% po 1 roku dzierżawy, 50% po 2 roku dzierżawy, 25% po 3 roku dzierżawy.
  Gwarancja producenta 24 miesiące od dnia podpisania umowy (lub 12 miesięcy od dnia wykupu jeśli minęły już 24 miesiące umowy).
 9. Gwarancja producenta co najmniej 12 miesięcy od dnia zakupu (zależnie od modelu).

wersja do druku
   Code/Web/Design: bm^pte!
niepisz@smtvsat.pl                     Copyright ©1992-2019 TTUKST - Telewizja Kablowa Trzcianka.   All rights reserved.   Informacje prawne.