Zarząd TTUKST

            Prezes Zarządu - Łukasz Salamandra
            Wiceprezes Zarządu - Adrian Olszewski
            Skarbnik TTUKST - Tomasz Juckiewicz
            Członek Zarządu - Rafał Knap
            Członek Zarządu - Adam Lewicki


Komisja Rewizyjna TTUKST

            Przewodniczący Komisji - Iwona Ciechanowicz
            Zastępca Przewodniczącego - Zbigniew Szpak
            Członek Komisji - Krzysztof Buller

Copyright ©1992-2022 TTUKST - Telewizja Kablowa Trzcianka.   All rights reserved.   Źródło: https://www.ttukst.pl/index.php?dz=8&nr=1   Dostęp: 2022-01-19,05:06:51

zmiana@smtvsat.pl vanach@semtel.pl codach@ttukst.pl grybos@zmaza.com urgens@trzcianka.eu ytongi@trzcianka.org wszach@trzcianka.eu.org pisaka@trzcianka.one.pl mcgraw@bloodman.one.pl einara@amiscena.org neilem@kraku.pl pupach@npp.com.pl