Redaktor Naczelny:

            Łukasz Salamandra

    Skład Redakcji:

            Iwona Ciechanowicz
            Tomasz Juckiewicz
            Adrian Olszewski
            Łukasz Salamandra

    Montaż:

            Wiktor Franczyszyn
            Tomasz Juckiewicz
            Adrian Olszewski
            Łukasz Salamandra

    Emisja:

            Tomasz Tomkowiak

    Kontakt:

            Kontakt z widzami:   (67)  352-69-15   (czynny podczas poniedziałkowego programu)
            Redaktor Naczelny:   (+48)  660-738-986   redakcja@ttukst.pl
            WWW:   www.ttukst.pl
            VOD:   vod.ttukst.pl
            FB:   www.facebook.com/ttukst.ttukst
            Reklama w programie:   (+48)  509-445-975   reklama@ttukst.pl

    Adres korespondencyjny:

            PROGRAM LOKALNY
            Telewizja Lokalna Trzcianka
            Os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka

    Adnotacje prawne:

            Nadawcą programu pod nazwą “TVL Trzcianka” jest Trzcianeckie Towarzystwo Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej
            os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka tel. 67 352-69-00, www.ttukst.pl

            Zarząd TTUKST stanowią: Łukasz Salamandra (Prezes Zarządu) , Adrian Olszewski (Zastępca Prezesa), Tomasz Juckiewicz (Skarbnik),
            Rafał Knap (Członek Zarzadu), Adam Lewicki (Członek Zarzadu).
            Członkowie Ząrządu TTUKST są jednocześnie beneficjentami rzeczywistymi ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

            Nadawca programu "TVL Trzcianka" podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej. Numer koncesji KRRiTV: 794/2020-TK

            Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji na terenie RP jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
            Skwer Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, tel. 22 597-30-00, www.krrit.gov.pl


Copyright ©1992-2023 TTUKST - Telewizja Kablowa Trzcianka.   All rights reserved.   Źródło: https://www.ttukst.pl/index.php?dz=5&nr=0   Dostęp: 2023-10-04,01:41:20

drecza@smtvsat.pl wzgard@semtel.pl flader@ttukst.pl ujskie@zmaza.com lucach@trzcianka.eu bumach@trzcianka.org konaja@trzcianka.eu.org fasach@trzcianka.one.pl tahiti@bloodman.one.pl alfach@amiscena.org matach@kraku.pl giulia@npp.com.pl