Aktualności


NOBOX    (2019-08-26)

        Nadawca stacji NOBOX TV (LCN #194) poinformował o zakończeniu nadawania, w związku z tym stacja została usunięta z listy programów.


Awaria    (2019-07-26)

        Z powodu globalnej usterki łącz transmisyjnych, od godz. 13:45 nie działa u nas telewizja (ani internet).
Usterka zakwalifikowana jako masowa o dużym zasięgu - wstępny przewidywany czas usunięcia - godz. 21:00
Aktualizacja: awaria została usunięta o godz. 19:50


Zmiana numeracji części kanałów w DVB-C    (2019-06-27, aktualizacja: 2019-07-08)

        Z uwagi na wiążące nas zapisy umowy z nadawcą kanałów ITI NEOVISION, jesteśmy zobowiązani zmienić numerację (LCN) stacji tego nadawcy.
  W związku z tym, w dniu 08.07.2019r. zostaną wykonane następujące zmiany:

 • LCN #12 - MiniMini+ (poprzednio #14)
 • LCN #13 - TeleToon+ (poprzednio #15)
 • LCN #14 - Boomerang (poprzednio #12)
 • LCN #15 - Cartoon Network (poprzednio #13)
 • LCN #30 - AleKino+ (poprzednio #40)
 • LCN #40 - 13ta Ulica (poprzednio #30)
 • LCN #91 - Domo+ (poprzednio #192)
 • LCN #92 - Kuchnia+ (poprzednio #193)
 • LCN #192 - Polsat Cafe (poprzednio #91)
 • LCN #193 - Polsat Play (poprzednio #92)

        Aktualizacja: Wykonano - wszystkie emisje pracują poprawnie.


TVP    (2019-06-25)

        W dniu dzisiejszym obserwujemy problemy z działaniem stacji TVP. Oczekujemy na reakcję po stronie dostawcy sygnału.


Walne Zgromadzenie Delegatów TTUKST    (2019-06-11)

        Zarząd Trzcianeckiego Towarzystwa Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej zaprasza Delegatów Towarzystwa na Walne Zgromadzenie Delegatów, które odbędzie się w dniu 26.06.2019r. o godzinie 17:oo w Sali Biblioteki Publicznej - budynek TDK, ul. Broniewskiego 7 (1. termin) lub o godzinie 17.30 (2. termin)
  Proponowany porządek obrad:
 • Otwarcie Zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów TTUKST.
 • Wybór Prezydium Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania.
 • Wybór Komisji: Skrutacyjno - Mandatowej, Wnioskowej.
 • Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Delegatów TTUKST z dnia 21.06.2018r.
 • Sprawozdanie Zarządu TTUKST z działalności z 2018r.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TTUKST z działalności z 2018r.
 • Dyskusja
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
      a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TTUKST za 2018r.
      b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r.
      c) Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej TTUKST za 2018r.
      d) Udzielenia absolutorium poczszególnym członkom Zarządu TTUKST.
      e) Udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej TTUKST.
      f) Ustalenia wysokości składki członkowskiej.
 • Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały przyjmującej wnioski z Walnego Zgromadzenia Delegatów TTUKST.
 • Zakończenie zebrania.
Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 21.06.2018r. znajduje się do wglądu w siedzibie Towarzystwa w godzinach urzędowania.


GameToon    (2019-03-22)

        W telewizji cyfrowej (DVB-C) uruchomiona została reemisja kolejnej stacji dla graczy (e-sport) czyli GameToon HD (LCN #117).


JAZZ TV    (2019-02-13)

        W telewizji cyfrowej (DVB-C) uruchomiona została reemisja jazzowej stacji JAZZ TV HD (LCN #186). Życzymy miłych wrażeń.


NatGeo x2 i stacje zagraniczne    (2019-01-10)

        W dniu dzisiejszym podmieniono wesję SD stacji National Geographic na wersję w wysokiej rozdzielczości - National Geographic HD (LCN #50) oraz dodano kolejny kanał dokumentalny - NatGeo Wild HD (LCN #155) w którym zobaczymy dużo materiałów o dzikiej przyrodzie.
Wśród stacji zagranicznych także nastąpiły zmiany: dodany został niemieckojęzyczny n-tv (LCN #422), natomiast w miejscu Rossija24 pojawił się RTR Planeta (LCN #440).


DVB-T zamiast analogu    (2019-01-06)

        W dniu dzisiejszym uruchomione zostały testowe reemisje w sieci kablowej 4 ogólnopolskich multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej.
Reemisja odbywa się na kanałach C21-C24 (474-498 MHz) i jest zgodna z systemem DVB-T znanym z NTC na terenie RP.
Do końca miesiąca trwają testy (połączone z wyłączaniem analogu); także mogą pojawić się zakłócenia.


Travel Channel i Food Network    (2019-01-02)

        Informujemy, że dzisiaj w telewizji cyfrowej (DVB-C) uruchomiono reemisję dwóch stacji - Travel Channel HD (LCN #153) oraz Food Network HD (LCN #195).


Kończenie analogu    (2019-01-02)

        Informujemy, że dzisiaj rozpoczynamy proces wyłączania telewizji analogowej. Ostatnie programy "w analogu" zostaną wyłączone z końcem miesiąca.

Copyright ©1992-2019 TTUKST - Telewizja Kablowa Trzcianka.   All rights reserved.   Źródło: http://www.ttukst.pl/index.php?dz=2&nr=0   Dostęp: 2019-10-19,18:57:19